Камара на Архитектите в България - Регионална Колегия Пловдив
Архитектурен Форум Пловдив 2016

Архитектурен конкурс

Тютюневият град на Пловдив

Идентичност, обновяване, приобщаване
Спасяване идеен конкурс за архитектурно и бизнес концептуално предложение

Видео

Повод, тема, инициатива, цел

 • Разрушаването на тютюневия склад на 06.03.2016, както и борбата на пловдивските архитекти за запазването на идентичността на тази територия от гр.Пловдив.
 • Опожаряването на четири от знаковите тютюневи складове на 20.08.2016 – тези на Димитър Кудоглу (емблематичен търговец на тютюн и дарител на града), заедно с прилежащия склад на ъгъла на ул. „Иван Вазов“ и ул. „Екзарх Йосиф“ и съседния склад през ул. „Д-р. Г. М. Димитров“.
 • Темата за сблъсъка между частните инвестиционни интереси и адекватното опазване на „тютюневия град“ като групова ценност.
 • Търсенето на форма на диалог между адекватно опазване и инвестиционни намерения, в който диалог културната идентичност на „тютюневия град“ да е основен актив и за двете страни.
 • Интересът и ангажираността към опазването на „тютюневото“ наследство на широк кръг граждани от различни сфери.
 • Основна цел е на база на направените професионални предложения да се изведат насоки и направления, които да бъдат предоставени в подходяща форма на община Пловдив.
 • Навременното спасяване на тютюневия град от „една предизвестена“ съдба.

Местоположение

Цветна схема ситуация на Тютюневият град на Пловдив

История

Тютюневата индустрия има дълбоки корени в Пловдив и е изграла особена роля за очертаването на урбанистичния облик на града, за икономическото му развитие и създаването на бизнес традициите в града.
В момента в Пловдив има около тридесетина тютюневи склада, повечето съсредоточени между бул.”Хр.Ботев” и ул.” Иван Вазов”. Част от тях са декларирани недвижими културни ценности, разположени в Групова недвижима културна ценност (ансамбъл), а по-голямата част от останалите са в охранителната й зона.
Някои от тези сгради са все още позапазени, други вече преустроени според идеите на собствениците , но доста голяма част от тях са в окаяно и опасно състояние.

След опитите за разрушаване на тютюневия склад на ул. „Одрин“ 8 на 06.03.2016, изгарянето на складовете на 20.08.2016 е следващото събитие, което води до погубването на емблематични сгради от „тютюневия град“. От изгорелите складове са оцелели към момента техните фасади, които добавят поредица от сложни въпроси към комплексната проблематика на „тютюневия завет“.

В реултат, събитията от най-съвременната история на тютюневия град се превръщат в поредица от епизодите, които ще доведат до неговия добре предизвестен и окончателен край, ако не се заложи на категорични, стратегически и адекватни за „тютюневото наследство“ действия.

Download

Жури

Награди

Резултатите ще бъдат обявени на пресконференция в зала в Дома на културата гр.Пловдив на 03.10.2016 г. от 10,00часа.

 • Първа награда – 2000лв.
 • Втора награда – 1500лв. – наградата на RÖFIX
 • Трета награда – 1000лв. – наградата на Община Пловдив

График

 • 2016
 • 20 юли
  начало на регистрация на участниците в конкурса
 • 20 септември
  краен срок за регистрацията на участниците
 • 19 септември от 16,00 до 20,00 часа
  Лектория „Тютюневият град на Пловдив- идентичност, обновяване, приобщаване“
 • 19 септември - 25 септември
  работа на желаещите участници на място в кино Космос, гр. Пловдив
 • 25 септември
  (24:00 часа местно време)
  краен срок за предаване на проектите
 • 2 октомври и 3 октомври
  журиране на конкурсните работи
 • 3 октомври от 10,00часа
  обявяване на резултатите на пресконференция в залата в Дома на културата в гр.Пловдив
 • 3 октомври от 19,00часа
  награждаване на лауреатите на церемония в къщата на Енчо Пиронков в Стария град на Пловдив
 • 5 октомври - 20 октомври
  Изложба с проектите на участниците в конкурса по главната улица на Пловдив, локация ул. Райко Даскалов

Лектория

Лектория

„Тютюневият град на Пловдив- идентичност, обновяване, приобщаване“
19.09.2016 г., Дом за култура „Борис Христов“ гр. Пловдив от 16,00 до 20,00 часа

На лекторията ще представят своите виждания:

 • Арх. Ива Стоянова, д-р на архитектурните науки
  Пропорции: архитектура – намеси – опазване
  Примери от съвременното италианско обучение, теория и практика
 • Арх. Владислав Костадинов
 • Арх. Иван Колев, експерт в НИНКН
  Изследване на тютюневата индустрия в град Пловдив от края на XIX и началото на XX век
 • Димитър Лулчев, икономист
  Финансиране на дейности по опазване на недвижими културни ценности
  Проблеми, възможности, перспективи за промяна

Идеята е да се завърши с широка обществена дискусия по темата.

По време на лекторията ще се проведе и изложение на фирми, представящи материали, използвани при реставрации и реконструкции на исторически сгради.

Регистрация

Регистрирането става онлайн чрез заявка-формуляр за участие в конкурса, която трябва да се изпрати на електронната поща на КАБ:

info@kab-plovdiv.com

Всеки регистрирал се участник ще получи потвърждение на предоставения от него e-mail адрес, както и 4 цифрен код, който трябва да постави в горния десен ъгъл на паното за предаване. Регистрационен номер се дава на екип. Екипът може да се състои от един или повече участници.
Всеки екип трябва да се ръководи от архитект или канд.архитект, но няма ограничения за ценза и професията на останалите участници в екипа. Конкурсът е отворен към урбанисти, архитекти, ландшафтни архитекти, дизайнери, хора на изкуството, консерватори, реставратори, бизнес мениджъри, маркетинг стратези, включително студенти.
При регистрирането се посочват имената на всички участници от екипа и желанието им да работят на место в Кино Космос на 10 септември - 17 септември 2016

 • Начало на регистрация на участниците в конкурса
  20.07.2016г.
 • Краен срок за регистрацията на участниците в конкурса
  20.09.2016г.

Въпроси могат да бъдат задавани до 31.08.2016г. включително на имейл:

info@kab-plovdiv.com

като отговорите ще се предоставят в рамките на 48 часа от постъпването на въпросите. Всички въпроси и отговори ще бъдат публикувани на официалния сайт на конкурса.

Организатори

Организатор

Съветът на КАБ РК Пловдив благодари на всички млади колеги, които се включиха в организацията на конкурса и подготовката на материалите и заданието - арх. Ива Стоянова, арх. Владислав Костадинов, арх. Иван Колев, арх.Бистра Попова, арх. Христо Гинев

С подкрепата на

Партньори

Архитектурен форум Пловдив 2016 е част от Културния календар на Пловдив за 2016г

Партньори

Спонсори

Медийни партньори

Резултати

Съветът на Камарата на архитектите в България, Регионална колегия Пловдив благодари на всички колеги, които взеха участие в конкурса. Надяваме се, че общите ни усилия ще доведат до спасяването на културно-историческото ни наследство.

Награда на Камарата на архитектите в България

Награда на Рьофикс ЕООД

Награда на Община Пловдив

Награда на Камарата на архитектите в България

2510

арх. Иво Димитров Пантелеев
арх. Радомира Методиева Дамянова
арх. Андрей Красимиров Андреев
арх. Елена Христова Димитрова

Награда на Рьофикс ЕООД

0817

арх. Стела Димитрова Динева
арх. Никола Дамянов Кожухаров

Награда на Община Пловдив

1823

арх. Георги Веселинов Петев

2601

к.арх. Анаис Йохан Яхубян

0303

к.арх. Ивона Руменова Иванова

1006

к.арх. Мартин Руменов Василев

1907

арх. Атанас Николаев Топалов

1908

арх. Васил Миленков Кашукеев
к.арх. Десислава Лъчезарова Парлапанска
арх. Маринела Стефанова

2511

арх. Марияна Георгиева Костакева

2512

арх. Адриана Миткова Щерева

0214

Арх. Георги Кирилов Бачев
Арх. Багряна Тотева Тотева – Бачева

0816

арх. Георги Василев Шопов
к.арх. Ангел Нейчев Петраков

0919

арх. Райчо Валентинов Димитров
арх. Божана Димитрова Кунчева

0920

к.арх. Теодора Евгениева Костова
к.арх. Стефания Йонкова Колева
к.арх. Невена Христова Христова
к.арх. Георги Ангелов Мърхов

1221

арх. Константин Лъчезаров Димитров
арх. Александър Кирилов Младенов

1924

арх. Мариана Николова Колова
Сандер Висер
Мариса Де Брито
Жанет Зидарова
Карлос Субие

2025

арх. Атанаска Петкова Богатева
арх. Борис Димитров Бичев
к.арх. Кристиан Красимиров Савов

1722

л.арх. Ивелина Георгиева Фукарова